Ngo Duy Khanh Hung

Hello

I'm Khanh Hung

Verified


Name:
Ngo Duy Khanh Hung
Jobs:
Student / Gamer / Developer
Birthday:
01 - 06 - 200x

"Tao sẽ nhấn chìm chúng mày bằng chính thực lực của tao".